Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Ratio de margen de beneficio neto 
desde 2005

Microsoft Excel

Cálculo

Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2014-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2013-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2012-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2011-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2010-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2009-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2008-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2007-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2006-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2005-12-31).

1 US$ en millones


Comparación con los competidores

Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2014-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2013-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2012-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2011-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2010-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2009-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2008-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2007-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2006-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2005-12-31).


Comparación con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento

Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento

Microsoft Excel

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2014-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2013-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2012-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2011-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2010-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2009-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2008-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2007-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2006-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2005-12-31).


Comparación con la industria: Servicios de comunicación

Alphabet Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con la industria: servicios de comunicación

Microsoft Excel

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2015-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2014-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2013-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2012-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2011-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2010-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2009-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2008-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2007-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2006-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2005-12-31).